Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 KY3: Tunnusluvut ja johtaminen

1.6.2021

Savonian avoimen amk:n kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 NS21LLK3001
Nimi
KY3: Tunnusluvut ja johtaminen
Nimi englanniksi
Indicators and management
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

K-ryhmän järjestämiä orientointiopintoja. Tietoa vähittäiskaupasta yleisestikin ja hieno käyntikortti, kun hakee töitä K-ryhmään. K-ryhmän tunnusluvut tutuksi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä vähittäiskaupan tärkeimmät tunnusluvut
 • osaa tärkeimmät laskentatavat vähittäiskaupassa.
 • osaa analysoida asiakkaan käyttäytymistä tunnusluvuin
 • tuntee numeroiden vaikutuksen esimiestyöhön
Keskeiset sisällöt
 • Miten suuri myyntikate on ruokakaupan eri tavararyhmissä?
 • Miten henkilökunnan työtuntitarvetta suunnitellaan ja mitataan?
 • Miten johdan ja hallitsen osastoni valikoimia?
 • Miten varmistan myyntikunnon omalla osastollani?
 • Millaisia eroja eri tavara-alojen kauppojen tuloksen muodostumisessa on?
 • Kuinka monta kertaa urheilukaupan varasto keskimäärin vaihtuu vuoden aikana?
Suoritustavat

Itsenäiset verkko-opinnot. Tehtävien palautus oppimisalustalle ja verkkotenttien tekeminen omaan tahtiin.

Toteutustavat
 • 100% verkkokurssi (www.kauppajayrittajyys.fi)
 • Opintojakson verkkoympäristö avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten, kun tunnukset on tehty.
 • Kun tehtävät on palautettu yhden kokonaisuuden osalta (KY1, KY2 tai KY3) ilmoitetaan opettajalle, että kurssi on valmis arvioitavaksi
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali

Oppimisalustalla oleva materiaali.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Yhteyshenkilö

Selander Kai, kai.selander@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi