Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Maatilayrittäminen

7.1.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Maatilayrittäminen

Nimi englanniksi: Farm Entrepreneurship

Koodi: 4 CO22KRAP07

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa keskeisimmät maatalousyrittäjän talouden seurannan ja kannattavuuslaskennan välineet.
  • tunnistaa työhyvinvointiin liittyvät asiat.

Keskeinen sisältö

Maatilaverotus, kasvinviljelyn ja kotieläintuotannon katetuottolaskelmat, kiinteät kustannukset, maatalousyrittäjän työhyvinvointi.

Suoritustavat

  • verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen
  • itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
  • ryhmätyö ja tilavierailu sekä siitä raportointi + esitys

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 7.1.2022.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 14.1.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 7.1.2022 ja sulkeutuvat 30.4.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.5.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali: -

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö: Viitala Hannu, hannu.viitala@savonia.fi 

 

 

 

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

7.1.2022

Päättyy:  

30.4.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi