Tapahtuman oletuskuva

Kinetic Control - niska ja olkapää

11.2.2022

Savonia-ammattikorkeakoulu

Tällä neljän päivän kurssilla perehdytään niskan ja olkapään alueen muodostamaan toiminnalliseen
kokonaisuuteen. Pään, niskan ja olkanivelen liikkeet ovat yhteydessä toisiinsa anatomisesti ja
biomekaanisesti. Kurssi antaa valmiudet tunnistaa ja korjata niskan ja olkapään liikekontrollihäiriöt
jäsennellyn tutkimisprosessin avulla.
Kinetic Control systeemissä mietitään kehon (pato)anatomiaa ja (pato)fysiologiaa, biomekaniikkaa
ja kivun vaikutuksia liikkeeseen sekä liikkumiseen. Kinetic Control kurssien perusta on kliininen
päättely, jonka perusteella suunnitellaan liikekontrollin harjoitteet sekä uusien vaivojen
ennaltaehkäisemiseksi että pitkällä tähtäimella myös ottamalla huomioon liikkeen ja liikkumisen
terveellisyys.

 

Esite

 

Kohderyhmä

Fysioterapeutit 

Ajankohta ja paikka

11.–12.2.2022
Niskan ja olkapään liikekontrollihäiriöt – liikesuunta
22.–23.4.2022
Niskan ja olkanivelen koko liikerata ja hallittu liikkuvuus: pinnalliset stabiloivat lihakset ja
pinnalliset mobilisoivat lihakset

Savonia-ammattikorkeakoulu
KPY Novapolis, Microkatu 1, Kuopio

Sisältö

11.–12.2.2022 klo 9.00–16.30
Niskan ja olkapään liikekontrollihäiriöt – liikesuunta

 • Liikkeen arviointi / miksi liike on tärkeää
 • Kuinka liikekontrollihäiriöt vaikuttavat niskan ja olkapään toimintaan ja oireisiin
 • Kompensatoriset liikemallit liikerajoituksista johtuen toimintakyvyn
  ylläpysymiseksi
 • Liikekontrollin ja liikerajoitusten välinen yhteys
 • Tunnistaa liikekontrollihäiriöt liikesuunnan testien avulla, liikesuuntatestauksen
  perusperiaatteet ja liikekontrollihäiriöiden alaluokkien luominen
 • Liikekontrollihäiriöiden diagnoosin määrittäminen (paikka ja suunta)
 • Neutraali harjoittelualue, yksilöllisyys huomioiden
 • Niskan ja olkapään liikekontrollihäiriöiden kliininen kuva
 • Niskan ja olkapään liikekontrollihäiriöiden (liikesuunta) kognitiivinen
  harjoittaminen – strategiat ja sovellukset
 • Yhdistää harjoittaminen potilaan tavoitteisiin ja prioriteetteihin
 • Mitä seuraavaksi?

22.–23.4.2022 klo 9.00–16.30
Niskan ja olkanivelen koko liikerata ja hallittu liikkuvuus: pinnalliset stabiloivat lihakset ja
pinnalliset mobilisoivat lihakset

 • Lihassynergiat
 • Miksi pinnallinen lihassysteemi on liikkeen kannalta tärkeä
 • Niskan ja olkanivelen pinnallisten stabiloivien ja mobilisoivien lihasten
  anatomia ja toiminta
 • Miten kipu ja toiminnanhäiriö vaikuttavat pinnallisiin stabiloiviin ja pinnallisiin
  mobilisoiviin lihaksiin
 • Miten erottaa sentraalinen väsymys perifeerisestä vasymyksestä
 • Hitaan motorisen yksikön fasilitointistrategiat
 • Liikerajoitusten ja kompensaatioiden väliset yhteydet niskan ja olkanivelen
  alueella
 • Lihassynergiat suhteessa niskan ja olkanivelen liikekontrollin häiriöihin
 • Pinnallisten stabiloivien lihasten testaus ja luokittelu
 • Pinnallisten stabiloivien lihasten harjoittamisen perusteet
 • Pinnallisten mobilisoivien lihasten testaus ja luokittelu
 • Pinnallisten mobilisoivien lihasten harjoittaminen yliaktiivisuuden
  inhiboimiseksi
 • Potilaan / asiakkaan tavoitteiden huomioiminen harjoittelussa

Kouluttaja

Kari Niemi, fysioterapeutti OMT, KCAT

Ilmoittautuminen ja hinta

www.savonia.fi/taydennys
525 € + ALV 24 %

Ilmoittautuminen päättyy 21.1.2022.

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 21.1.2022 23:59
525,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

11.2.2022

Päättyy:  

23.4.2022

Tapahtumapaikka

Savonia-ammattikorkeakoulu

Microkatu 1
70201 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu

044 785 6420

taydennyskoulutus @savonia.fi