Tapahtuman oletuskuva

3D-suunnittelua pilvessä - Onshape jatkokurssi 5 op

1.6.2022

Opintojaksolle ilmoittautuminen 14.3. - 15.5.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää piirrepohjaisen mallinnuksen ammattimaisen käytön vaatimukset
 • osaa käyttää Onshape-ohjelmiston ominaisuuksia tehokkaasti
 • osaa toteuttaa 3D-mallinnukset sekä niihin liittyvät dokumentit laadukkaasti
 • osaa mallintaa ohutlevyrakenteita ja monitasoisia kokoonpanoja
 • osaa laatia ammattimaisen valmistusdokumentaation
 • osaa muokata ohjelmiston näkymiä ja käyttöliittymää
 • osaa hyödyntää ulkopuolisia applikaatioita

Keskeiset sisällöt

 • Edistynyt mallintaminen ja dokumenttien hallinta
 • Näkymien ja materiaalien kustomointi
 • Konfiguraatiot
 • Ohutlevyrakenteiden mallintaminen
 • Edistynyt kokoonpanojen hallinta
 • Valmistus- ja kokoonpanopiirustukset
 • Kustomoitujen piirteiden käyttö
 • Käyttöliittymän muokkaus
 • Ulkopuoliset applikaatiot - App Store

Suoritustavat

 • Verkko-opintojaksolle osallistuminen, verkkotehtävien ja teematenttien suorittaminen ja henkilökohtaisen harjoitustyön suorittaminen

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

Opintojakson Moodle-kurssi avautuu 1.6.2022.
Opintojakson päättyy 31.8.2022.
Arvioinnit tallennetaan opintorekisteriin viimeistään 14.9.2022.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali

- Hietikko Esa: 3D-suunnittelua pilvessä - Onshape, BOD 2017
- https://www.onshape.com/learn/learn-cad
- suomenkielistä opetusmateriaalia ja videoita jaetaan Moodlen kautta

Edeltävät opinnot: 3D-suunnittelua pilvessä - Onshape peruskurssi tai vastaavat tiedot

Opintomaksu
Opintomaksu on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 15.5.2022 asti. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot
Sisällön ja toteutuksen osalta: Arto Urpilainen, arto.urpilainen@savonia.fi 

Ilmoittautumisen osalta: opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2022

Päättyy:  

31.8.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi