Savonia erikoistumiskoulutus haavahoito

Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus 30 op

Savonia-ammattikorkeakoulu

Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1500 € (alv 0 %)
Haku koulutukseen: 7.9.–25.11.2021
Koulutuksen ajankohta: 27.1.2022–15.12.2022

Koulutusesite


Haavahoito on kehittyvä ala ja edellyttää erikoisosaamista. Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä.
Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja saa taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista.
Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry haavahoitajan auktorisointi nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.

Kohderyhmä

Ensisijaisesti sairaanhoitajat. Koulutus soveltuu myös terveydenhoitajille, kätilöille, ensihoitajille, fysioterapeuteille, jalkaterapeuteille ja toimintaterapeuteille. Koulutukseen voi hakea myös aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään haavahoidon osaamistaan.

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija:

 • Hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa
 • Hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
 • Ymmärtää haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti
 • Kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osaa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
 • Ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
 • Ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
 • Kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
 • Saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
 • Osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin

Sisältö

Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op
Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen 20 op

 • Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet
 • Haavan paraneminen, sen arviointi ja dokumentointi
 • Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen
 • Haavahoidon laatu ja sen arviointi

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Tarpeen vaatiessa lähiopetuspäivät voivat toteutua verkkovälitteisinä etäopetuspäivinä. Oppimistehtävät integroituvat kliiniseen hoitotyöhön ja henkilökohtaiseen asiantuntijuuden kehittämiseen.


Lähi- tai etäkoulutuspäivät torstaisin ja perjantaisin:
27.-28.1.2022, 3.3.22, 31.3.22, 28.4.22, 25.5.22, 15.9.22, 27.10.22, 24.-25.11.22 ja 15.12.22

Hinta

1 500 €/opiskelija (ALV 0 %).
Laskutus kahdessa yhtä suuressa erässä 03/2022 ja 10/2022.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova, kun sinut on valittu opiskelijaksi ja olet vahvistanut opiskelupaikan. 

Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa. Peruutukset tehdään sähköpostitse taydennyskoulutus@savonia.fi.

Lisätietoja

Savonia-ammattikorkeakoulu
Anne-Maria Moilanen, 044 785 6089,
taydennyskoulutus@savonia.fi

Paikkoja ei enää tarjolla.

Tapahtumapaikka

Savonia-ammattikorkeakoulu

Microkatu 1
70210 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu

0447856089

taydennyskoulutus@savonia.fi