hoitotason ensihoito

Hoitotason ensihoito 30 op

18.1.2022

Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkadun kampus

Esite

 

Kohderyhmä
Sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon ja väistyneen opistoasteen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneet, joilla on vähintään yhden vuoden työkokemus perustasoisesta ensihoidosta. Työkokemukseksi hyväksytään sairaanhoitajan, pelastajan, lähihoitajan tai lääkintävahtimestari-sairaankuljettajan tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus ensihoidosta. Työkokemukseksi ei hyväksytä työskentelyä pelkästään ensihoidon siirtokuljetuksissa.

 

Tavoite
Täydennyskoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ensihoitajan tehtäviin hoitotasolla. Koulutuksen suoritettuaan opiskelija:

 • omaa sairaalan ulkopuolisessa ensihoitotyössä itsenäisen hoitotason osaamisen, joka sisältää potilaan tilan arvioinnin, hoidon suunnittelun, toteutuksen ja hoidon vaikutusten arvioinnin
 • osaa käyttää turvallisesti ensihoitotyössä tarvittavaa tutkimus- ja hoitovälineistöä sekä osaa tulkita itsenäisesti näiden tuottamaa tietoa
 • osaa toteuttaa itsenäisesti sairaalan ulkopuolella lääkehoitoa
 • tietää ensihoitopalvelujärjestelmän rakenteen ja toiminnan sekä yhteistyöviranomaisten toimintatavat ja oman roolinsa ja tehtävänsä muihin viranomaisiin
 • osaa käyttää sairaalan ulkopuolella käytettävää tiedonsiirto- ja viestintävälineistöä
 • osaa ottaa vastuun sairaalan ulkopuolella ensihoidon toteuttamisesta
 • osaa alaisuudessaan toimivien ensihoitoyksiköiden koordinoinnin ja ohjauksen.

 

Sisältö

 • Ammatillinen osaaminen 5 op
 • Ensihoitolääketiede ja ensihoitotyö 15 op
 • Ensihoidon kliininen lääkehoito ja toksikologia 5 op
 • Ensihoitotyön johtaminen, viranomaisyhteistyö ja viestiliikenne 5 op

Koulutus vastaa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ensihoitopalvelusta 6.4.2011 edellyttämiin vaatimuksiin sairaanhoitajien lisäkoulutuksesta hoitotason ensihoitoon. Koulutuksen lopussa osaaminen arvioidaan ensihoitajan tutkinto ohjelman valtakunnallisella kirjallisella kokeella ja simuloiduissa tilanteissa näyttökokeella.


Opetusmenetelmät
Koulutuksessa on lähiopetuspäivien aikana luentoja, taitopajoja ja simulaatioita. Itsenäinen opiskelu tapahtuu Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Verkkotyöskentely luo opiskelijalle joustavan tavan opiskella mahdollistaen opiskelijoiden yhteisen oppimisen ja verkostoitumisen. Opiskelija kehittää itseään omassa työssään ensihoidossa ja hyödyntää ensihoidon työkokemustaan koulutuksessa.


Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusjaksoja ja etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä, yksilöohjausta sekä oppimistehtäviä. Oppimistehtävät ovat käytännönläheisiä ja kehittävät opiskelijan oppimisen ohella myös ensihoitotyötä ja opiskelijan työyksikköä. Itsenäinen opiskelu sisältää kirjallisuuteen ja käytännön työhön pohjautuvien tehtävien laadintaa ja kirjallisuuden lukemista. Suorittaminen edellyttää lähipäiville osallistumista.


Ajankohta ja paikka
18.1.-23.11.2022
Savonia-ammattikorkeakoulu, KPY Novapolis, Microkatu 1, Kuopio

Lähipäivät keväällä: 18.-19.1., 1.-2.2., 21.-24.2., 21.-23.3., 12.-13.4., 19.-21.4.
Lähipäivät syksyllä: 9.-10.8., 16.-17.8., 5.-7.9., 5.10., 2.11., 21.-23.11.
Osassa kolmen päivän ajankohdista, esim. 21.-24.2., ryhmä jaetaan kahteen, eli vain 2 peräkkäistä lähipäivää / osallistuja. Muutokset mahdollisia.


Kouluttajat
Marko Tolonen, lehtori, vastuukouluttaja, Savonia ammattikorkeakoulu sekä muut asiantuntijat


Hinta
2900 euroa/osallistuja (alv 0 %)
Koulutuksen hinta laskutetaan neljässä yhtä suuressa erässä; helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa 2022.


Koulutukseen hakeminen
Haku avautuu viikolla 20 ja on avoinna 16.11.2021 saakka. 
Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viimeistään viikolla 49. Koulutuspaikka tulee vahvistaa 9.12.2021 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

HUOM! HAKUAIKAA JATKETTU 30.11.2021 SAAKKA!


Lisätietoja
Hakemiseen liittyvät kysymykset:
puh. 044 785 6420, taydennyskoulutus@savonia.fi

Kurssisisältöön liittyvät kysymykset:
Marko Tolonen, puh. 044 785 6520, marko.tolonen@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

18.1.2022

Päättyy:  

23.11.2022

Tapahtumapaikka

Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkadun kampus

Microkatu 1
70210 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu Jatkuva oppiminen, Sosiaali- ja terveysala

044 785 6420

taydennyskoulutus@savonia.fi