hoitotason ensihoito

Hoitotason ensihoito 30 op

15.8.2023 00:00

Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkadun kampus

Esite

 

Kohderyhmä
Sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon ja väistyneen opistoasteen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneet, joilla on vähintään yhden vuoden työkokemus perustasoisesta ensihoidosta. Työkokemukseksi hyväksytään sairaanhoitajan, pelastajan, lähihoitajan tai lääkintävahtimestari-sairaankuljettajan tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus ensihoidosta. Työkokemukseksi ei hyväksytä työskentelyä pelkästään ensihoidon siirtokuljetuksissa.

 

Tavoite
Täydennyskoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ensihoitajan tehtäviin hoitotasolla. Koulutuksen suoritettuaan opiskelija:

 • omaa sairaalan ulkopuolisessa ensihoitotyössä itsenäisen hoitotason osaamisen, joka sisältää potilaan tilan arvioinnin, hoidon suunnittelun, toteutuksen ja hoidon vaikutusten arvioinnin
 • osaa käyttää turvallisesti ensihoitotyössä tarvittavaa tutkimus- ja hoitovälineistöä sekä osaa tulkita itsenäisesti näiden tuottamaa tietoa
 • osaa toteuttaa itsenäisesti sairaalan ulkopuolella lääkehoitoa
 • tietää ensihoitopalvelujärjestelmän rakenteen ja toiminnan sekä yhteistyöviranomaisten toimintatavat ja oman roolinsa ja tehtävänsä muihin viranomaisiin
 • osaa käyttää sairaalan ulkopuolella käytettävää tiedonsiirto- ja viestintävälineistöä
 • osaa ottaa vastuun sairaalan ulkopuolella ensihoidon toteuttamisesta
 • osaa alaisuudessaan toimivien ensihoitoyksiköiden koordinoinnin ja ohjauksen.

 

Sisältö

 • Ammatillinen osaaminen 5 op
 • Ensihoitolääketiede ja ensihoitotyö 15 op
 • Ensihoidon kliininen lääkehoito ja toksikologia 5 op
 • Ensihoitotyön johtaminen, viranomaisyhteistyö ja viestiliikenne 5 op

Koulutus vastaa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ensihoitopalvelusta 6.4.2011 edellyttämiin vaatimuksiin sairaanhoitajien lisäkoulutuksesta hoitotason ensihoitoon. Koulutuksen lopussa osaaminen arvioidaan ensihoitajan tutkinto ohjelman valtakunnallisella kirjallisella kokeella ja simuloiduissa tilanteissa näyttökokeella.


Opetusmenetelmät
Koulutuksessa on lähiopetuspäivien aikana luentoja, taitopajoja ja simulaatioita. Itsenäinen opiskelu tapahtuu Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Verkkotyöskentely luo opiskelijalle joustavan tavan opiskella mahdollistaen opiskelijoiden yhteisen oppimisen ja verkostoitumisen. Opiskelija kehittää itseään omassa työssään ensihoidossa ja hyödyntää ensihoidon työkokemustaan koulutuksessa.


Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusjaksoja ja etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä, yksilöohjausta sekä oppimistehtäviä. Oppimistehtävät ovat käytännönläheisiä ja kehittävät opiskelijan oppimisen ohella myös ensihoitotyötä ja opiskelijan työyksikköä. Itsenäinen opiskelu sisältää kirjallisuuteen ja käytännön työhön pohjautuvien tehtävien laadintaa ja kirjallisuuden lukemista. Suorittaminen edellyttää lähipäiville osallistumista.


Ajankohta ja paikka
15.8.2023-19.4.2024
Savonia-ammattikorkeakoulu, KPY Novapolis, Microkatu 1, Kuopio

Lähipäivät syksyllä: 15.-18.8., 4.-6.9., 25.-26.9., 24.-25.10., 7.-8.11.2023
Lähipäivät keväällä: 11.-12.1., 23.-24.1., 12.-14.2., 13.3., 17.-19.4.2024


Kouluttajat
Marko Tolonen, lehtori, vastuukouluttaja, Savonia ammattikorkeakoulu sekä muut asiantuntijat


Hinta
3020 euroa/osallistuja (alv 0 %)
Koulutuksen hinta laskutetaan neljässä yhtä suuressa erässä; elo-, loka-, ja joulukuussa 2023 sekä helmikuussa 2024.


Koulutukseen hakeminen

HAE MUKAAN TÄSTÄ

Haku on avoinna 17.1.-10.5.2023 saakka.
Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viikolla 20. Koulutuspaikka tulee vahvistaa 26.5.2023 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.


Lisätietoja
Hakemiseen liittyvät kysymykset:
puh. 044 785 6420, taydennyskoulutus@savonia.fi

Kurssisisältöön liittyvät kysymykset:
Marko Tolonen, puh. 044 785 6520, marko.tolonen@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

15.8.2023 00:00

Päättyy:  

19.4.2024 23:59

Tapahtumapaikka

Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkadun kampus

Microkatu 1
70210 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu Jatkuva oppiminen, Sosiaali- ja terveysala

044 785 6420

taydennyskoulutus@savonia.fi