Tapahtuman oletuskuva

ICF-LUOKITUKSEN KÄYTTÖ SOSIAALIALALLA - Toimintakyvyn arviointiin laatua ja yhtenäisiä käytäntöjä

11.2.2025 08:00

Webinaari

International Classification of Disability, Functioning and Health (ICF) -luokitus tarjoaa välineen laaja-alaisen toimintakyvyn kuvaamiseen, yhdenmukaistaa eri ammattiryhmien toimintakykykieltä sekä mahdollistaa tietojen vertailun toimintakyvyn rakenteisessa kuvaamisessa asiakastyössä ja sähköisissä tietojärjestelmissä. Nykyiset toimintakyvyn arviointia koskevat suositukset suosittelevat vahvasti ICF-luokituksen käyttöä toimintakyvyn arvioinnissa. Tässä koulutuksessa opit käytännön asiakastyön näkökulmasta ICF-luokituksen käytön toimintakyvyn kuvaajana sekä eri ICF-välineiden käyttöä (mm. ICF e-Kuvauslomake, ydinlistat). Koulutuksessa syvennytään sosiaalialalla tehtävään toimintakyvyn arviointiin. Koulutus on jatkoa syksyn 24 ICF-koulutuksiin (koulutukseen voi osallistua, vaikka ei olisikaan osallistunut edeltäviin).

Esite

Kohderyhmä

Sosiaalialalla toimivat ammattihenkilöt, jotka tekevät työssään toi-mintakyvyn arviointia moniammatillisissa tiimeissä.

 

Ajankohta ja paikka

11.2.2025 klo 8-16, Microsoft Teams

 

Tavoite

Tavoitteena on, että oppija

  •  perehtyy ICF-luokituksen osa-alueisiin ja käyttöön sosiaalialan työssä
  • oppii hyödyntämään ICF-luokituksen välineitä, joita voi käyttää toimintakyvyn ar-vioinnissa ja kirjaamisessa
  •  saa valmiuksia laaja-alaiseen toimintakyvyn arviointiin

 

Sisältö

  • ICF-luokituksen osa-alueet
  • Käytännön esimerkkejä luokituksen käytöstä sosiaalialalla
  • Toimintakykytiedon kirjaaminen ja ICF-luokitus
  • Käytännön läheiset harjoitukset koulutuksen aikana

 

Kouluttaja

Anu Kinnunen, KT, ft, EO, yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu, ICF-kouluttajaverkoston jäsen

Ilmoittautuminen ja hinta

125 euroa + alv 24 % / osallistuja
HUOM! Koulutusmaksun lopullinen summa määräytyy laskutushetkellä voimassa olevan ALV %:n mukaan

Lisätietoja

puh. 044 785 6089, taydennyskoulutus@savonia.fi

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 21.1.2025 23:59
125,00 € (+ALV 24.0%)

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:   11.2.2025 08:00
Päättyy:   11.2.2025 16:00

Tapahtumapaikka

Webinaari


Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu

044 785 6089

taydennyskoulutus@savonia.fi