syöpää sairastavan hoito

Ihmis- ja yhteisölähtöinen hoito 6 op

11.10.2021

Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkadun kampus

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, ihmislähtöiseen hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää erityisosaamista moniammatillisen syövän hoidon jatkumon osaajina ja kehittäjinä.

Tämä opintokokonaisuus kuuluvat osana Syövän ehkäisy, syöpää sairastavan hoito ja hoitotyö-erikoistumiskoulutukseen, mutta on suoritetaan täydennyskoulutuksena.

 

Esite

 

Valintaperusteet
Koulutukseen valittavilta edellytetään: sairaanhoitaja AMK, terveydenhoitaja AMK, kätilö AMK, ensihoitaja AMK, bioanalyytikko AMK, fysioterapeutti AMK, toimintaterapeutti AMK, röntgenhoitaja AMK, suuhygienisti AMK tai muu soveltava korkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto sekä riittäviä tietoja ja taitoja opintoja varten sekä työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä.

 

Sisältö

  • Syövän patofysiologia
  • Syöpä kansallisena ja globaalina ilmiönä: yleisyys ja riskitekijät sekä perinnöllinen alttius
  • Syövän ehkäisy, varhainen toteaminen, seulonta ja diagnostiikka
  • Kulttuuriset näkökulmat potilasohjauksessa
  • Tiedonhallinta ja digitaaliset välineet syöpää sairastavan hoidossa


Toteutus ja arviointi

Toteutukseen sisältyy lähi- ja verkko-opintoja sekä kirjallisia tehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.


Ajankohta ja paikka
11.10.-10.12.2021
Lähipäivät:

  • 11.10. iltapäivä
  • 12.10. aamupäivä
  • 15.11. koko päivä
  • 10.12. aamupäivä

KPY Novapolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio


Kouluttajat
Leena Koponen, Lehtori, Savonia-AMK


Hinta
60,00 € /op, eli 360 € (alv 0 %)
Ilmoittautuminen 20.9.2021 mennessä


Lisätietoja
Savonia-AMK, täydennyskoulutukset
Marjut Hentunen
puh. 044 785 6420
terveysalan.taydennyskoulutus@savonia.fi

 

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 20.9.2021 23:59
360,00 €

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

11.10.2021

Päättyy:  

10.12.2021

Tapahtumapaikka

Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkadun kampus

Microkatu 1
70210 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu Jatkuva oppiminen, Sosiaali- ja terveysala

044 785 6420

terveysalan.taydennyskoulutus@savonia.fi

Tutustu ja ilmoittaudu mukaan myös muihin Syövän ehkäisyn, syöpää sairastavan hoito ja hoitotyö- erikoistumiskoulutuksen opintokonaisuuksiin:

Syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö 10 op

Syöpään sairastuneen voimavarojen ja selviytyvyyden tukeminen 6 op