Tapahtuman oletuskuva

Ikääntyneen mielenterveys- ja päihdehoitotyö - verkkokurssi 5 op

1.8.2022 00:00

NONSTOP

Hyvä mielenterveys edistää ikääntyneiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Ikääntyminen on elämänvaihe, johon mahtuu sekä mielenterveyttä vahvistavia että haastavia tekijöitä. Aina mielenterveyden liittyviä haasteita ei tunnisteta tai niitä ei osata ottaa puheeksi. Verkkokurssilla tutustut ikääntyneen mielenterveys- ja päihdehoitotyön keskeisiin osa-alueisiin.


Kohderyhmä

Ikääntyneen hoitotyöstä kiinnostuneet sekä ikääntyneen hoitotyössä toimivat.


Ajankohta

Kurssi suoritettavissa 1.8.–31.12.2022. Kurssi toteutetaan non-stop –periaatteella, eli voit ilmoittautua milloin vain. Sinulla on 6 viikkoa aikaa suorittaa kurssi kirjautumisen jälkeen.


Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tukea ikääntyneen mielenterveyttä
 • tunnistaa ikääntyneen, joka kuuluu riskiryhmään mielenterveyden haavoittuvuuden tai päihteiden käytön näkökulmasta
 • tunnistaa ja ottaa puheeksi mahdollisen mielenterveys- ja/tai päihteisiin liittyvän huolen
 • kohdata mielenterveyshäiriötä sairastavan tai päihteitä käyttävän ikääntyneen sekä osaa käyttää sopivia mielenterveys- ja päihdehoitotyön auttamismenetelmiä.


Sisältö

Sisältö koostuu seuraavista osa-alueista

 • Iäkkäiden mielenterveys ja sen edistäminen
 • Vanhuspsykiatria
 • Iäkkäiden masennus ja masennuksen hoitotyö
 • Iäkkäiden psykoottiset sairaudet ja niiden hoitotyö
 • Iäkkäiden päihteiden käytön tunnistaminen, puuttuminen ja puheeksi ottaminen
 • Iäkkäiden psykiatrisesta lääkehoidosta

Suorittaminen

Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkko-opiskeluna. Kurssi suoritetaan verkko-opiskeluna Savonia-ammattikorkeakoulun Moodle-ympäristössä. Verkkokurssin oppimisalusta tukee kaikkia yleisimpiä verkkoselaimia. Opiskella voi millä tahansa päätelaitteella, myös mobiililla.
Kirjautumisohjeet saat ilmoittautumisesi jälkeen.

 • Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä, joka tarkoittaa 135 h opiskelijan työtä. Osiot on rakennettu siten, että niiden opiskeluun menee keskimäärin 22–23 tuntia.
 • Itsenäinen opiskelu, osoitetut aineistot
 • Osaaminen varmistetaan materiaaliin sisältyvillä tietotesteillä sekä tenteillä.
 • Osallistuja saa todistuksen suoritettuaan kokonaisuuden hyväksytysti.


Kouluttaja

Lehtori Arja-Sisko Kainulainen, Savonia-ammattikorkeakoulu

Ilmoittautuminen ja hinta

Ilmoittautuminen avoinna 30.12.2021 saakka.

150 € + ALV 24 % /osallistuja
HUOM: Koulutuksen ilmoittautuminen on sitova ja toimii laskutuksen perusteena.


Lisätietoja

Marjut Hentunen, puh. 044 785 6420,
taydennyskoulutus@savonia.fi

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 31.12.2022 23:59
150,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

1.8.2022 00:00

Päättyy:  

31.12.2022 00:00

Tapahtumapaikka

NONSTOP


Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu

+358 44 785 6420

taydennyskoulutus @savonia.fi