Avekki kouluttajakoulutus

AVEKKI II -kouluttajakoulutus 10 op

23.9.2024 08:00

Savonia-ammattikorkeakoulu / Microkadun kampus

Kohderyhmä
AVEKKI I -koulutuksen suorittaneet esimerkiksi sosiaali-, terveys, varhaiskasvatus-, opetus-, turvallisuus- ja diakonia-alan henkilöstö.

Esite


Ajankohta ja paikka
23.9.2024-12.2.2025 klo 8-16
Savonia ammattikorkeakoulu, Microkadun kampus,
Microkatu 1, Kuopio

Lähipäivät
23.-26.9., 28.-31.10., 25.-28.11.2024 (28.11. etäpäivä)
20.-23.1. ja 10.-11.2.2025

Sisältö
Koulutuksen hyväksytysti suorittanut henkilö saa
pätevyyden toimia AVEKKI I -kouluttajana.

Koulutuksen teemat

 • AVEKKI-toimintatapamallin sisäistäminen
 • Aggressioteemaan liittyvä lainsäädäntö, arvot ja eettisyys
 • Aggression ennaltaehkäisy ja hallinta
 • Aggressiotilanteiden luokitus ja työntekijän vireystila
 • Vuorovaikutus havainnoinnin ja hallinnan välineenä
 • Riskien arviointi
 • Turvallisuuskulttuuri ja yhteisöllisyys
 • Aikuisten oppiminen ja opettaminen
 • Kouluttajana toimiminen

Osallistuja

 • Tietää laajasti aggression ja väkivallan moniulotteisia merkityksiä
 • Hallitsee aggression ja väkivallan ennaltaehkäisyn, ennakoinnin, hallinnan ja jälkiselvittelyn ammatillisia menetelmiä työssä
 • Ymmärtää oppimisen periaatteita ja didaktisia menetelmiä ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti koulutuksissaan
 • Osaa kouluttaa ja ylläpitää AVEKKI-toimintatapamallia turvallisesti
 • Kehittää omaa osaamistaan ennaltaehkäisystä, hallinnasta ja teeman kouluttamisesta

Kouluttajat
AVEKKI-asiantuntijakouluttajat, Savonia-amk

Opetusmenetelmät
Tiedon yhdessä rakentamista ja kokemuksellisuutta painottavat menetelmät, esimerkiksi reflektoivat keskustelut, käytännön harjoitteet, simulaatiooppiminen, ryhmätehtävät, etätehtävät, vertaisarviointi ja opetusharjoittelu.

Koulutuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä. Oppimateriaalina käytetään AVEKKI-projektissa tuotettua ja myöhemmin päivitettyä opetusmateriaalia. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähijaksoille, kaikkien etätehtävien suorittamista sekä opetusharjoittelun toteuttamista.

Osallistujan on järjestettävä ja pidettävä yksi AVEKKI I -koulutus (12 t -24 t) joulukuussa 2024 - helmikuussa 2025.

Hinta
2130 euroa + alv 24 % / osallistuja.
Koulutus laskutetaan kahdessa yhtäsuuressa erässä, syyskuussa ja marraskuussa 2024.

Hakeminen
Sähköinen haku auki 2.6.2024 asti:

Hae mukaan koulutukseen


Ehdottomat valintakriteerit ovat esihenkilön koulutuspuolto ja suoritettu AVEKKI I –koulutus.
AVEKKI I -koulutus tulee olla suoritettu ennen koulutuksen hakuajan päättymistä.
Hakulomakkeen mukana on lähetettävä esihenkilön allekirjoittama koulutuspuolto pdf-muodossa sekä AVEKKI I -koulutuksen todistus. AVEKKI I -todistuksen tulee olla kopio Savonia-ammattikorkeakoulun myöntämästä todistuksesta.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään hyvää terveyttä.

Opiskelijavalinnat tehdään edellä mainittujen valintakriteereiden lisäksi pisteytettäviin pohdintatehtäviin perustuen. Tehtävistä voi saada enintään 18 pistettä.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viikolla 23.
Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 14.6.2024 mennessä.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova ja perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko koulutuksen hinta, myös sairaustapauksessa. Koulutus toteutuu, jos on riittävä määrä osallistujia.

Lisätietoja
AVEKKI-keskus, Jatkuva oppiminen, Savonia-ammattikorkeakoulu
taydennyskoulutus@savonia.fi, puh. 044 785 6420

Ajankohta

Alkaa:  

23.9.2024 08:00

Päättyy:  

7.1.2025 16:00

Tapahtumapaikka

Savonia-ammattikorkeakoulu / Microkadun kampus

Microkatu 1
70200 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu Jatkuva oppiminen, AVEKKI-keskus

044 785 6420

taydennyskoulutus@savonia.fi