Tapahtuman oletuskuva

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus 30 op

30.3.2022 00:00

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä

 

Moniammatillinen erikoistumiskoulutus

Tämän erikoistumiskoulutuksen suoritettuasi pystyt toimimaan asiantuntijana monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen vaativissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. 

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, kuten sairaanhoitajille, sosionomille tai fysioterapeuteille. Koulutukseen voivat osallistua myös muiden alojen, kuten digitalisaation, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla. Koulutus on avoin myös edellä mainittujen ammattiryhmien työttömille työnhakijoille sekä työttömyysuhan alle oleville työntekijöille tai henkilöille, jotka miettivät alan vaihtoa.

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: maksuton
Haku koulutukseen: 10.1.-13.2.2022
Koulutuksen ajankohta: 30.3.2022-31.5.2023
Toteutus: Verkkototeutus

Hakeminen

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat

  • työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.) sekä
  • muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla,
  • edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat tai
  • työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa.

Koulutukseen voidaan valita myös aiemman opistotason tutkinnon suorittanut.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen käynnistyy 10.1.2022 ja jatkuu 13.2.2022 asti. Koulutukseen ilmoittaudutaan tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta. Ilmoittautumislomakkeella sinulta kysytään henkilötietojesi lisäksi tietoja aiemmasta opiskelu- ja työhistoriasta, joten pidäthän työ- ja opiskelutodistukset valmiina täyttäessäsi ilmoittautumislomaketta. Todistusliitteitä tulemme pyytämään vasta valituilta opiskelijoita. 

Opis­ke­li­ja­va­lin­ta

Koulutukseen otetaan 10 opiskelijaa per korkeakoulu. 

Valinta koulutukseen tehdään aiemman työkokemuksen, opiskelumotivaation sekä kahden pohdintakysymyksen perusteella:

  • Työkokemuksesta saa pisteitä 0-2 p.
  • Opiskelumotivaatio pisteytetään hakulomakkeelle annetun vastauksen perustella pistein 0-3p.
  • Sote-alan digitalisaation osaamisen pohdintakysymyksestä saa 0-3 p.
  • Opiskelun, töiden ja muun elämän yhteensovittamisen pohdintakysymyksestä 0-2 p.

Enimmäispistemäärä on 10 pistettä.

Koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille ilmoitetaan valinnasta 25.2.2022 ja paikka on otettava vastaan 4.3.2022 mennessä.

Myös varasijoille valituille opiskelijoille ilmoitetaan varasijapaikasta 25.2.2022, ja mahdollisesta valinnasta mahdollisimman pian, viimeistään 29.3.2020.

Yhteistyössä:

Koulutus on suun­ni­tel­tu ja to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä seuraavien am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­jen kanssa:

yhteistyokumppanit.png (129 KB)

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:   30.3.2022 00:00
Päättyy:   31.5.2023 00:00

Lisätiedot