Tapahtuman oletuskuva

Neuropaattinen kipu ja sen eri alaryhmät 1 op

28.1.2022

Savonia-ammattikorkeakoulu

Neuropaattisen kivun taustalla voi olla moninaisia syitä tai erilaisia sairauksia. Yksittäisen potilaan kohdalla kipumekanismien erottelu voi toisinaan olla kuitenkin haastavaa, koska
neuropaattisessa, nosiseptiivisessä ja nosiplastisessa kivussa oirekuvat voivat muistuttaa toisiaan. Neuropaattisessa kivussa ominaista on kuitenkin vaurio tai sairaus, joka vaikuttaa
somatosensoriseen hermojärjestelmän toimintaan.

 

Esite

 

Kohderyhmä

Fysioterapeutit 

Ajankohta ja paikka

28. – 29.1.2022
Savonia-ammattikorkeakoulu
KPY Novapolis, Microkatu 1, Kuopio

Tavoite

Koulutuksen käytyään osallistuja
• Ymmärtää neuropaattisen kivun taustalla olevat tekijät sekä erottaa neuropaattisen kivun nosiseptiivisestä ja nosiplastisesta kivusta
• Tunnistaa neuropaattisen kivun moninaisen ilmiasun, sen eri alaryhmät sekä soveltaa tietämystään kliinisen tutkimisen ja fysioterapian suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa.
• Ymmärtää hermojärjestelmän keskeisien testien sekä neuropaattisen kivun hoitomenetelmien periaatteet eri alaryhmissä ja soveltaa tietämystään käytännön toteutuksessa.
• Yhdistää tietämyksensä neuropaattisesta kivusta osaksi kliinisen päättelyn prosessia.

Sisältö

Kirjallisuuteen tutustuminen, Kontaktiopetus (2pvä), harjoittelu omassa potilastyössä.
Suositeltavaa kirjallisuutta:
• Kipu, Käypä hoito, 2017. (https://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50103.pdf)
• Luomajoki, H. ym. 2020. Ammattilaisen kipukirja.

Luentoteemat

• Kipumekanismien kautta kohti neuropaattista kipua
• Neuropaattinen kipu
• Neuropaattisen kivun arviointi teoriassa ja käytännössä
• Neuropaattisen kivun hoidon periaatteet teoriassa ja käytännössä
• Neuropaattisen kivun eri alaryhmät
• Kipumekanismit osaksi kliinisen päättelyn prosessia potiastapauksien avulla

Kouluttajat

Niklas Särkilahti, fysioterapeutti OMT

Ilmoittautuminen ja hinta

www.savonia.fi/taydennys
225 € + ALV 24 %

Ilmoittautuminen päättyy 7.1.2022.

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 7.1.2022 23:59
225,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

28.1.2022

Päättyy:  

29.1.2022

Tapahtumapaikka

Savonia-ammattikorkeakoulu

Microkatu 1
70201 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu

044 785 6420

terveysalan.taydennyskoulutus @savonia.fi