Tapahtuman nimi: Perioperatiivisen hoitotyön täydennyskoulutus 30 op