Savonia erikoistumiskoulutus

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta- erikoistumiskoulutus 30 op

11.10.2023 00:00

Savonia ammattikorkeakoulu

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1500 € (alv 0%)
Haku koulutukseen: 27.2.-12.5.2023
Koulutuksen ajankohta: 11.10.2023 - 06.08.2024

Mittavan, kansallisen palvelurakenneuudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjako ja toimintatavat tulevat uudistumaan. Hoitajavastaanottojen lisääminen perustason palveluissa sekä erikoissairaanhoidon polikilinikoilla mahdollistaa entistä monipuolisempia tehtäviä ja vastuita sairaanhoitajan vastaanotoilla. Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoitotyön eritysosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa ja vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä.
Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville korkeakoulututkinnon (AMK) suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu jo työelämässä toimineille, korkeakoulututkinnon (AMK) suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Tavoitteet
Koulutuksen suorittanut

 • hallitsee asiakaslähtöisessä palveluprosessissa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot
 • toimii itsenäisesti kliinisen hoitotyön eritysosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitsee valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • osaa tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjusmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen ja hallitsee tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen dokumentoinnin
 • arvioi ja kehittää omaa toimintaansa, vahvistaa oman alansa tietoja ja käytäntöjä sekä tukee työyhteisönsä osaamista.
 • osallistuu vastaanottotyön toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehitys- ja uudistamistyöhön

Sisältö  

 • Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa 15 op
 • Asiakaslähtöinen ohjaus 8 op
 • Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen 7 op

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähi- ja verkkovälitteistä lähiopetusta sekä laadukkaat materiaalit itseopiskeluun opiskelualustalla. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Ajankohta

11.10.2023- 6.8.2024, jonka aikana lähipäivä 12 kpl:

 • Lähipäivät syksyllä 2023: 11.-12.10., 15.11., 12.12
 • Lähipäivät keväällä 2024: 10. -11.1., 21.2., 12.3., 10.4. 30.5., 5.-6.8

Hakeminen
Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella 27.2.-12.5.2023 välisenä aikana.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 22.5.2023 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikka 2.6.2023 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Lisätiedot
Sisältö:
Marja-Anneli Hynynen
044 785 6460
marja-anneli.hynynen@savonia.fi

Koulutusjärjestelyt:
Katariina Keihänen
044 785 6673 
katariina.keihanen@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

11.10.2023 00:00

Päättyy:  

6.8.2024 00:00

Tapahtumapaikka

Savonia ammattikorkeakoulu

Microkatu 1
70201 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu

0447856673

katariina.keihanen@savonia.fi