Tapahtuman oletuskuva

Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky 6 op (B-osa)

13.5.2024 09:00

Etä- ja lähitoteutus

Koulutuksen käytyään osallistuja ymmärtää systemaattisen tiedonkeruun merkityksen sensorisen integraation ongelmien arvioinnissa sekä miten sensorisen integraation ongelmat vaikuttavat lapsen toimintakykyyn.

Koulutusesite

 

Ajankohta ja paikka

13.5.- 25.10.2024 Savonia-ammattikorkeakoulu,
Kuopio, Microkatu 1

Lähipäivät:
13.5. (etäyhteydellä)
3.-5.6.
29.-30.8.
30.9.-1.10. (etäyhteydellä) ja
25.10.2024

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lasten kanssa työskenteleville toimintaterapeuteille, puheterapeuteille ja fysioterapeuteille, jotka ovat jo suorittaneet A-osan (Sensorisen integraation perusteet 1 op). Koulutukseen otetaan maks. 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus on toinen vaadittava, ennakkoon suoritettava johdanto-osio (B-osa) toimintaterapeuttien ja fysioterapeuttien SI-terapeuttikoulutukseen jatkossa hakeville.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle ymmärrys:

 • sensorisen integraation ongelmien merkityksestä lapsen toimintakykyyn
 • systemaattisen tiedonkeruun merkityksestä sensorisen integraation ongelmien tunnistamisessa
 • milloin lapsi tarvitsee lähetteen SI-terapeutille tarkempaan, normitettuun sensorisen integraation ongelmien arviointiin

Sisältö

 • Aistitiedon käsittelyn merkitys lapsen toimintakykyyn – suoritukseen ja osallistumiseen
 • Strukturodun sensomotoristen perusvalmiuksien havainnoinnin käyttö arvioinnissa ja sen yhteys
  aistitiedon käsittelyn ongelmiin
 • Sensory Processing Measure -normitetun kyselyn käyttö osana arviointia
 • Systemaattinen tiedonkeruu perustellun päättelyn lähtökohtana
 • Aistitiedon käsittelyn neuroanatomia ja -fysiologia 1 op
 • Koulutus on laajuudeltaan 6 opintopistettä (noin 162 tuntia) monimuoto-opetuksena.
 • Koulutukseen sisältyy 9 lähiopetuspäivää (joista 6 kampuksella ja 3 etäyhteydellä), itsenäistä
  työskentelyä sekä aiheeseen liittyvää asiakastyöskentelyä, joka raportoidaan.
 • Opetuskieli on suomi, mutta koulutusmateriaali on osittain englanninkielistä


Osallistujalla tulee olla koulutuksen aikana käytössään:

 • SPM-2 käsikirja TAI SPM/SPM-P-käsikirja (sen mukaan, minkä ikäisten kanssa työskentelet) sekä ko. arviointimenetelmään liittyvät
  kyselylomakkeet.
 • Koulutuksen sisältöä tukee teos:
  Shaaf & Mailloux, 2015: Clinician´s Guide for Implementing Ayres Sensory Integration:
  Promoting Participation for children with Autism. Bethesda, MD :
  American Occupational Therapy Association, cop. 2015.

Kouluttajat

SITY ry:n asiantuntijakouluttajat: Paula Mutanen, Helena Tigerstedt ja Hanna Huhtala sekä Pirjo Pennanen Turun ammattikorkeakoulusta.

Hinta

1570 € + alv 24 % / osallistuja

Lisätietoja

Marjut Hentunen, puh. 044 785 6420
taydennyskoulutus@savonia.fi

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys ry:n (Sity ry) kanssa

sity-logo-valkoinen-pohja.bmp


Ilmoittautuminen

22.4.2024 mennessä alla olevasta linkistä

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 22.4.2024 23:59
1 570,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

13.5.2024 09:00

Päättyy:  

25.10.2024 16:30

Tapahtumapaikka

Etä- ja lähitoteutus


Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu Jatkuva oppiminen

044 785 6420

taydennyskoulutus @savonia.fi