syöpää sairastavan hoito

Syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö 10 op

10.12.2021

Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkadun kampus

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, ihmislähtöiseen hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää erityisosaamista moniammatillisen syövän hoidon jatkumon osaajina ja kehittäjinä.

Tämä opintokokonaisuus kuuluvat osana Syövän ehkäisy, syöpää sairastavan hoito ja hoitotyö-erikoistumiskoulutukseen, mutta on suoritetaan täydennyskoulutuksena.

Esite

 

Valintaperusteet

Koulutukseen valittavilta edellytetään: sairaanhoitaja AMK, terveydenhoitaja AMK, kätilö AMK, ensihoitaja AMK, bioanalyytikko AMK, fysioterapeutti AMK, toimintaterapeutti AMK, röntgenhoitaja AMK, suuhygienisti AMK tai muu soveltava korkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto sekä riittäviä tietoja ja taitoja opintoja varten sekä työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä.

 

Sisältö

 • Ulkoinen ja sisäinen sädehoito, radiolääkehoidot
 • Yleisimmät kemosädehoitoa vaativat syöpätaudit, solunsalpaajahoito, sädehoito, potilaan ja läheisen ohjaus
 • Solunsalpaajat, vasta-ainehoidot, geeniterapia, soluterapia
 • Kliininen syöpätutkimus ja tutkimusetiikka
 • Syövän kirurginen hoito, metastaasikirurgia, muut kirurgiset hoidot syövänhoidossa
 • Ravitsemus, liikunta ja muut elintapoihin liittyvät hoidot ja tuki
 • Lääkkeettömät tukihoidot kuten asentohoito ja musiikki
 • Potilas- ja asiakasturvallisuus, säteilyn käytön turvallisuus, työturvallisuus, työolosuhteet, solunsalpaajien varotoimet
 • Eri-ikäisten ja erityisryhmien syövän hoito ja hoitotyö
 • Syöpähoitojen myöhäisvaikutukset


Toteutus ja arviointi

Toteutukseen sisältyy lähi- ja verkko-opintoja sekä kirjallisia tehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.


Ajankohta ja paikka

10.12.2021-21.3.2022
Lähipäivät:

 • 10.12.2021 iltapäivä
 • 17.–18.1.2022 koko päivä
 • 14.2.2022 iltapäivä
 • 21.3.2022 aamupäivä

KPY Novapolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio


Kouluttajat

Leena Koponen, Lehtori, Savonia-AMK


Hinta

60,00 € /op, eli 600 € (alv 0 %)
Ilmoittautuminen 19.11.2021 mennessä


Lisätietoja

Savonia-AMK, täydennyskoulutukset
Marjut Hentunen
puh. 044 785 6420
terveysalan.taydennyskoulutus@savonia.fi

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 19.11.2021 23:59
600,00 €

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

10.12.2021

Päättyy:  

21.3.2022

Tapahtumapaikka

Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkadun kampus

Microkatu 1
70210 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu Jatkuva oppiminen, Sosiaali- ja terveysala

044 785 6420

terveysalan.taydennyskoulutus@savonia.fi

Tutustu ja ilmoittaudu mukaan myös muihin Syövän ehkäisyn, syöpää sairastavan hoito ja hoitotyö- erikoistumiskoulutuksen opintokonaisuuksiin:

Ihmis- ja yhteisölähtöinen hoito 6 op 

Syöpään sairastuneen voimavarojen ja selviytyvyyden tukeminen 6 op