syöpää sairastavan hoito

PERUTTU: Syöpään sairastuneen voimavarojen ja selviytyvyyden tukeminen 6 op

21.3.2022

Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkadun kampus

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, ihmislähtöiseen hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää erityisosaamista moniammatillisen syövän hoidon jatkumon osaajina ja kehittäjinä.

Tämä opintokokonaisuus kuuluvat osana Syövän ehkäisy, syöpää sairastavan hoito ja hoitotyö-erikoistumiskoulutukseen, mutta on suoritetaan täydennyskoulutuksena.

 

Esite

 

Valintaperusteet
Koulutukseen valittavilta edellytetään: sairaanhoitaja AMK, terveydenhoitaja AMK, kätilö AMK, ensihoitaja AMK, bioanalyytikko AMK, fysioterapeutti AMK, toimintaterapeutti AMK, röntgenhoitaja AMK, suuhygienisti AMK tai muu soveltava korkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto sekä riittäviä tietoja ja taitoja opintoja varten sekä työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä.

 

Sisältö

 • Elämänlaatua ja selviytyvyyttä edistävät ja niihin vaikuttavat tekijät
 • Selviytyvyyden arviointi potilaan ja läheisen elämässä
 • Eri ikäisen syöpää sairastavan ja hänen läheistensä ihmislähtöinen tukeminen ja ohjaus
 • Palliatiivisen hoidon erityispiirteet
 • Kolmas sektori osana syöpää sairastavan hoitoa ja hoitotyötä
 • Seksuaalisuus syöpää sairastavan kokonaishoidossa
 • Terveyden edistäminen ja toimintakyky
 • Syöpää sairastavan toimintakyvyn moniulotteinen arviointi (ICF-luokitus), kuntoutustarpeen tunnistaminen ja kuntoutussuunnitelman laadinta asiakkaan tavoitteiden mukaisesti osana moniammatillista hoitoa ja kuntoutusta


Toteutus ja arviointi

Toteutukseen sisältyy lähi- ja verkko-opintoja sekä kirjallisia tehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.


Ajankohta ja paikka
21.3.-22.8.2022
Lähipäivät:

 • 21.3.2022 iltapäivä
 • 16.5.2022 aamupäivä
 • 22.8.2022 iltapäivä

KPY Novapolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio


Kouluttajat
Leena Koponen, Lehtori, Savonia-AMK


Hinta
60,00 € /op, eli 360 € (alv 0 %)
Ilmoittautuminen 28.2.2022 mennessä


Lisätietoja
Savonia-AMK, täydennyskoulutukset
Marjut Hentunen
puh. 044 785 6420
terveysalan.taydennyskoulutus@savonia.fi

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

21.3.2022

Päättyy:  

22.8.2022

Tapahtumapaikka

Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkadun kampus

Microkatu 1
70210 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu Jatkuva oppiminen, Sosiaali- ja terveysala

044 785 6420

terveysalan.taydennyskoulutus@savonia.fi

Tutustu ja ilmoittaudu mukaan myös muihin Syövän ehkäisyn, syöpää sairastavan hoito ja hoitotyö- erikoistumiskoulutuksen opintokonaisuuksiin:

Ihmis- ja yhteisölähtöinen hoito 6 op

Syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö 10 op