Tapahtuman oletuskuva

Talousvesivalvonnan täydennyskoulutus 2024

13.9.2024 09:00

Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkadun kampus

Talousvesivalvonnan täydennyskoulutus syksyllä 2024

Viiden päivän mittaisessa Talousvesivalvonnan täydennyskoulutuksessa perehdytään talousvesien tuotannossa käytettävien raakavesien ominaisuuksiin sekä niiden kemiallisiin ja mikrobiologisiin uhkatekijöihin. Koulutuksessa tutustutaan talousvesien puhdistukseen ja siinä luennoidaan verkostoissa tapahtuvista vedenlaadun muutoksista ja siitä, kuinka desinfioinnilla vaikutetaan vesiturvallisuuteen. Koulutuksessa tutustutaan näytteenottoon, fysikaalis-kemiallis-biologisen laadun analyysimenetelmiin sekä riskinarviointiin. Kurssiin kuuluvassa harjoitustyössä perehdytään vesiepidemian selvitykseen. 

Talousvesien turvallisuutta uhkaavat erilaiset kemialliset ja mikrobiologiset epäpuhtaudet, joiden merkitys ja hallintakeinot terveydensuojeluviranomaisen olisi hallittava. Tämä korostuu talousvesilaitoksien valvontatutkimusohjelmissa. Koulutuksen tavoitteena on parantaa talousvesien valvonnasta vastaavien viranomaisten kykyä edistää vesiturvallisuutta huomioiden talousvesiä koskevan lainsäädännön muutokset.

Talousvesien valvonnasta vastaaville terveydensuojelun viranhaltijoille tarkoitettu täydennyskoulutuskokonaisuus toteutetaan syksyllä 2024. Koulutus järjestetään sekä lähiopetuksena että Teams-etäyhteyden välityksellä.

Koulutuksen toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Savonia ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto. Sosiaali- ja terveysministeriö tukee koulutusta.

Koulutusmaksu on 250 eur/hlö + alv. Kurssin enimmäisosallistujamäärä on 25.

Kustakin ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköstä voidaan kurssille ottaa vain yksi viranhaltija. 

Talousvesivalvonnan täydennyskoulutuksen eri osa-alueita:

  •       Talousvesien kemialliset ja mikrobiologiset uhkatekijät
  •       Juomaveden puhdistustekniikat ja desinfiointimenetelmät sekä niiden tehokkuus
  •       Toiminta vesiepidemioissa
  •       Näytteenotto ja analytiikka
  •       Riskinarviointi (Water Safety Planning, WSP)

Alustavat koulutuspäivät: 

1. koulutuspäivä  13.9.2024
2. koulutuspäivä  2.10.2024
3. koulutuspäivä  3.10.2024
4. koulutuspäivä 4.10.2024
5. koulutuspäivä 7.11.2024

(muutokset mahdollisia)

Yhteyshenkilö

Ilkka Miettinen
Johtava tutkija
ilkka.miettinen@thl.fi
Puh. 029 524 6371

Koulutukseen ilmoittautuminen ajalla 6.5.–31.8.2024.

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2024 23:59
250,00 € (+ALV 24.0%)

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:   13.9.2024 09:00
Päättyy:   7.11.2024 16:00

Tapahtumapaikka

Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkadun kampus

Microkatu 1
70210 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Ilkka Miettinen

029 524 6371

ilkka.miettinen@thl.fi