Tapahtuman oletuskuva

Työpaikkasuomi

Savonia-ammattikorkeakoulu

Kielikoulutusta ulkomaalaistaustaisille työntekijöille


Työpaikkasuomikoulutukset tarjoavat työnantajan tarpeisiin vastaavaa kielikoulutusta, joka edistää ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ja yrittäjien valmiuksia työskennellä suomen kielellä omassa ammatissaan. Osallistujien mukaan motivaatio ja osaaminen kasvavat kielitaidon karttuessa, mistä myös työnantaja hyötyy.
Kielikoulutukset räätälöidään osallistujan kielitaitotason, ala- ja ammattikohtaisten vaatimusten ja tarpeiden mukaan. Savonia-ammattikorkeakoulu on pitänyt työpaikkasuomikoulutuksia eri alojen yrityksissä jo vuodesta 2012 saakka. Kokeneet kouluttajat käyttävät erilaisia opetusmetodeja ja hyödyntävät lähiopetuksen lisäksi tehokkaasti esimerkiksi uusia digitaalisia ratkaisuja. Palaute on ollut hyvää ja yritykset ovat myös tilanneet jatkokoulutuksia. 

Kenelle?

Työpaikkasuomi soveltuu niin pienten kuin suurtenkin yritysten tarpeisiin ja myös julkiset organisaatiot voivat käyttää palvelua. Koulutamme Itä-Suomen alueella (Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo).
Yritys tai organisaatio hankkii koulutuksen omille, Suomessa työskenteleville, ulkomaalaistaustaisille työntekijöilleen ( TäsmäKoulutus) tai yrityksiin ja organisaatioihin rekrytoitaville ulkomaalaistaustaisille henkilöille (RekryKoulutus) tai yrityksestä irtisanotuille tai lomautetuille ulkomaalaistaustaisille henkilöille (MuutosKoulutus). 

Tavoite

Osallistuja pystyy tekemään töitä suomen kielellä ja osallistumaan työyhteisön keskusteluihin mm. työnohjaustilanteissa ja kahvihuoneessa.
Osallistuja sitoutuu entistä paremmin työpaikkaan ja integroituu hiukan enemmän suomalaiseen yhteiskuntaan. Koulutuksen tavoite räätälöidään osallistujien mukaan.
Se voi olla esimerkiksi YK13 eli toimiva peruskielitaito, joka vastaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1.

Hyödyt

Suulliset ja kirjalliset viestintätaidot kehittyvät. Työntekijä hallitsee ammattisanaston sekä erilaisten työelämän tilanteiden kielenkäytön paremmin kuin aiemmin.

Kesto

Koulutuksen kesto ja sisältö räätälöidään tilaajan tarpeisiin yhdessä kouluttajien kanssa.
Koulutuksen kesto voi olla esimerkiksi 10 työpäivää (eli 70 tuntia), 2 oppituntia viikossa. 

Koulutuspaikka

Koulutuspäivät voidaan toteuttaa lähi-, verkko- tai hybridikoulutuksena, joko yrityksen tai Savonian tiloissa tai etäopetuksena.

Hinta

Hinta määräytyy ryhmäkoon mukaan:

Ryhmän koko 1 - 3 hlöä 168,00 € /tunti
Ryhmän koko 4 - 9 hlöä 185,00 € /tunti
Ryhmän koko 10 hlöä tai enemmän 210,00 € /tunti

Itäinen alue (Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo)

Koulutus on Savonian ja ELYn yhteishankintakoulutusta. Koulutuksen rahoittavat työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä.
Näin ollen yrityksen maksuosuudeksi jää 30-50 % koulutuksen arvosta.
Työnantajan maksuosuuteen vaikuttaa yrityksen koko ja liikevaihto tai tase. Voit lukea lisätietoja TÄÄLTÄ.

 

Kouluttajamme terveiset:

Kukka-Maaria Raatikaisen pitkä kokemus suomen kielen opettamisesta eri alojen ammattilaisille mm. työpaikkasuomi- ja valmentavissa koulutuksissa antaa hyvän pohjan suomen opettamiselle työpaikallanne. Hän on myös ollut luomassa Savonian kattavaa verkkokurssien pankkia, jonka työpaikkasuomeen osallistujat saavat rajoituksetta ja maksutta käyttöönsä. Kukka-Maarian tapa kouluttaa on empaattinen, vuorovaikutuksellinen ja käytännönläheinen. 
”Suomen kielen osaamisen merkitystä ei voi liikaa korostaa kaikessa integroitumisessa sekä arjen sujuvoittamisessa. Antamalla mahdollisuuden Savonian työpaikkasuomi-koulutukseen työnantaja avaa mahdollisuuden aitoon kotoutumiseen ja pitkäaikaisiin työsuhteisiin.”
Hän korostaa, että kielenoppiminen on pitkä prosessi. Sen vuoksi pitempiaikainen, itsenäinen verkkokursseilla opiskelu etäopetussessioilla tuettuna on avain monen työntekijän kielitaidon kehittymiseen. 

 


Kysy lisää!

Anne-Maria Moilanen
Jatkuva oppiminen, Savonia-ammattikorkeakoulu,
puh. 044 785 6089
taydennyskoulutus@savonia.fi

 

A close up of a logo

Description automatically generated

Tapahtumapaikka

Savonia-ammattikorkeakoulu

Microkatu 1
70201 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu Jatkuva oppiminen

044 785 6420

taydennyskoulutus@savonia.fi