Tapahtuman oletuskuva

Työpaikkasuomi

Savonia-ammattikorkeakoulu

Työpaikkasuomikoulutukset tarjoavat työnantajan tarpeisiin vastaavaa kielikoulutusta, joka edistää ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ja yrittäjien valmiuksia työskennellä suomen kielellä omassa ammatissaan. Osallistujien mukaan motivaatio ja osaaminen kasvavat kielitaidon karttuessa, mistä myös työnantaja hyötyy. Kielikoulutukset räätälöidään osallistujan kielitaitotason, ala- ja ammattikohtaisten vaatimusten ja tarpeiden mukaan. Savonia-ammattikorkeakoulu on pitänyt työpaikkasuomikoulutuksia eri alojen yrityksissä jo vuodesta 2012 saakka. Kokeneet kouluttajat käyttävät erilaisia opetusmetodeja ja hyödyntävät lähiopetuksen lisäksi tehokkaasti esimerkiksi uusia digitaalisia ratkaisuja. Palaute on ollut hyvää ja yritykset ovat myös tilanneet jatkokoulutuksia. 

Esite

Kenelle:
Yritys tai organisaatio hankkii koulutuksen omille, Suomessa työskenteleville, ulkomaalaistaustaisille työntekijöilleen ( TäsmäKoulutus) tai yrityksiin ja organisaatioihin rekrytoitaville ulkomaalaistaustaisille henkilöille (RekryKoulutus) tai yrityksestä irtisanotuille tai lomautetuille ulkomaalaistaustaisille henkilöille (MuutosKoulutus). Koulutamme Itä-Suomen alueella (Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo).

Kesto:
Koulutuksen kesto ja sisältö räätälöidään tilaajan tarpeisiin yhdessä kouluttajien kanssa. Koulutuksen kesto voi olla esimerkiksi 10 työpäivää (eli 70 tuntia), 2 oppituntia viikossa. Koulutus toteutetaan Savonian tiloissa tai etäopetuksena.

Tavoite:
Osallistuja pystyy tekemään töitä suomen kielellä ja osallistumaan työyhteisön keskusteluihin mm. työnohjaustilanteissa ja kahvihuoneessa. Osallistuja sitoutuu entistä paremmin työpaikkaan ja integroituu hiukan enemmän suomalaiseen yhteiskuntaan. Koulutuksen tavoite räätälöidään osallistujien mukaan. Se voi olla esimerkiksi YK13 eli toimiva peruskielitaito, joka vastaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1.

Hyödyt:
Suulliset ja kirjalliset viestintätaidot kehittyvät. Työntekijä hallitsee ammattisanaston sekä erilaisten työelämän tilanteiden kielenkäytön paremmin kuin aiemmin.

Hinta:
Itäinen alue (Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo):
Ryhmän koko 1 - 3 hlöä 240,00 euroa/tunti
Ryhmän koko 4 - 9 hlöä 270,00 euroa/tunti
Ryhmän koko 10 hlöä tai enemmän 300,00 euroa/tunti, josta yrityksen maksuosuus on
20–50%. Jäljelle jäävän osuuden maksaa työ- ja elinkeinohallinto.
Hankintaa hallinnoi Pohjois-Savon ELY-keskus, jonka kanssa Savonia-amk:lla on puitesopimus

Lisätietoja
Jatkuva oppiminen, Savonia-ammattikorkeakoulu,
puh. 044 785 6089
taydennyskoulutus@savonia.fi

Tapahtumapaikka

Savonia-ammattikorkeakoulu

Microkatu 1
70201 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu Jatkuva oppiminen

044 785 6420

taydennyskoulutus@savonia.fi