AMK-tutkinto työvoimakoulutuksena: Sairaanhoitaja, Kuopio

AMK-tutkinto työvoimakoulutuksena: Sairaanhoitaja

Oletko työnhakija, jolla on kesken jäänyt sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto tai opistotason sairaanhoitaja-tutkintosi kaipaa päivitystä AMK-tasolle? Vai onko sinulla aiempi amk-tutkinto ja haluaisit kouluttautua sairaanhoitajaksi? Väliaikaisella lakimuutoksella ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen on nyt mahdollista työvoimakoulutuksena.

Tavoite:
Koulutuksen tavoitteena on sairaanhoitajan (AMK) -tutkinto ja työllistyminen koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Koulutuksen aikataulu ja kesto:

Koulutuksen aloitus- ja päättymispäivät sekä mahdolliset tauot opinnoissa määräytyvät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) mukaisesti. Hopsin mukaiset opinnot alkavat pääsääntöisesti 01/2022, mutta viimeistään 30.6.2022. Opintojen kesto on max. 18-24 kuukautta.

Koulutuspaikka:
Savonia-ammattikorkeakoulu, Microteknian kampus, Kuopio

Kohderyhmä:

TE-toimiston ja työllisyyskuntakokeilujen asiakkaat, joilla arvioidaan olevan mahdollista suorittaa sairaanhoitajan (AMK) -tutkinto 18-24 kuukauden aikana. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla joku seuraavista:

  • Keskeytynyt sairaanhoitajan (AMK) -tutkinto ja sen loppuun saattamisen arvioidaan olevan mahdollista 18 kuukaudessa. Tutkintoon hyväksyttäviä opintoja tulee olla suoritettuna vähintään 120 opintopistettä (op). Opintojen keskeytymisestä tulee olla vähintään yksi (1) vuosi.
  • Sairaanhoitajan opistoasteen tutkinto tai vastaavan tasoinen ulkomailla suoritettu tutkinto samalta alalta, ja mahdollisuus suorittaa sairaanhoitajan (AMK) -tutkinto 24 kuukaudessa.
  • Aiempi sellainen korkeakoulututkinto, joka mahdollistaa sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon suorittamisen 24 kuukauden aikana. Tällaisia tutkintoja ovat esim. fysioterapeutti (AMK), röntgenhoitaja (AMK), suuhygienisti (AMK), tradenomi (AMK) tai restonomi (AMK).

Hakijalla tulee olla yleinen ammattikorkeakoulukelpoisuus sekä valmiudet korkeakouluopintoihin. Lisäksi hakijan tulee täyttää SORA-lainsäädännön mukaiset edellytykset sairaanhoitajan tutkinto-opintoihin.  Opinnot edellyttävät mm. omaa tietokonetta, toimivaa internet-yhteyttä sekä valmiutta osallistua tarvittaviin lähiopintoihin määritellyillä kampuksella.

Toteutus:

Koulutuksessa suoritetaan tutkinnosta puuttuvat opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Tutustu opetussuunnitelmaan täältä. Mikäli hakijalla ei ole aikaisemmissa opinnoissa kielilain mukaisia korkeakoulututkinnolta vaadittuja (asetus 1129/2014 § 7) ruotsin ja englannin kielen opintoja, ne suoritetaan opinnoissa. Opiskelijoille laadittavasta henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta (hops) ilmenee suoritettavat opinnot, toteutustavat, paikka ja aikataulut. Opiskelijat integroidaan tutkinto-opiskeluryhmiin ja opinnot toteutuvat hopsin mukaisesti päivä- ja monimuotoryhmissä, harjoitteluna työpaikoilla, itsenäisenä ja verkko-opintoina sekä henkilökohtaisena ja ryhmäohjauksena.

Lähiopetus on pääsääntöisesti Savonian Microkadun kampuksella Kuopiossa, mutta opintoihin voi sisältyä myös opetusta Iisalmen kampuksella, jotta opiskelijalle voidaan taata yhtenäinen ja määritellyssä ajassa toteutettava hops. Tarvittaessa opintojen toteutuksessa hyödynnetään myös yhteistyöoppilaitosten (Xamk/Karelia) opintotarjontaa. Opinnot ovat kokopäivästä ja päätoimista opiskelua ja vaativat itsenäistä työotetta.

Opiskelijoiden tulee itse maksaa Kelalle ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon YTHS maksu (35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021).

Haku koulutukseen ja opiskelijavalinnat:

Koulutukseen voi hakea 19.10.2021 – 30.4.2022 välisenä aikana.

15.11.2021 mennessä jätetyt hakemukset käsitellään marraskuussa 2021 (esivalinnat viikolla 46 ja haastattelut viikolla 47-48). Lopullinen valintatieto viimeistään perjantaina 17.12.2021. Opinnot alkavat pääsääntöisesti hopsin mukaisesti tammikuussa 2022. Tämän jälkeen valintoja tehdään kuukausittain vuoden 2022 alusta alkaen. Aikataulu näiden osalta tarkentuu myöhemmin.

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sekä TE-palvelujen että ammattikorkeakoulun (Opintopolku.fi) hakemukset. Toisen hakemuksen puuttuessa hakemusta ei voida käsitellä.

1) Hae koulutukseen Oma asiointi -verkkopalvelussa https://asiointi.mol.fi/omaasiointi täytettävällä sähköisellä lomakkeella tai jätä paperihakemus TE-toimistoon tai kuntakokeilun toimistoon. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman kirjautumista, Sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa tai kuntakokeilun toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Paperihakemuksen löydät osoitteesta www.suomi.fi hakusanalla TEM601

2) Hae koulutukseen Opintopolku-palvelussa https://beta.opintopolku.fi. Kirjoita hakukenttään Savonian joustava haku.

Sinne sinun tulee liittää (hakuajan päättymiseen mennessä):

  • motivaatiokirje, ohjeet täältä
  • ansioluettelo
  • todistukset aiemmista opintosuorituksista/tutkinnoista
  • työtodistukset työkokemusosaamisestasi, jotka tukevat opintoja, joihin haet

Valinta-aikataulu on tiivis, joten SEURAA OMAN HAKEMUKSESI KÄSITTELYÄ NETISSÄ www.te-palvelut.fi - oma asiointi -> työvoimakoulutukseni tilanne. Näin saat nopeimmin tiedot valinnan vaiheista.

Opiskelijavalinta koostuu esivalinnasta, haastattelusta ja henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta. Esivalinnassa tarkastellaan täyttyvätkö hakijan valintakriteerit (pohjakoulutus ja puuttuvien opintojen määrä) sekä onko opintojen suorittaminen mahdollista määritellyssä ajassa, joten täytä hakemuksesi huolellisesti ja liitä siihen pyydetyt liitteet. Haastatteluun kutsutaan esivalinnan perusteella.  Ennen lopullista opiskelijavalintaa ammattikorkeakoulu laatii opiskelijalle tarkennetun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, johon on määritelty suoritettavat opinnot ja niiden suoritusaika.

Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. 

Lisätietoja:

Sähköpostilla taydennyskoulutus@savonia.fi tai puhelimitse liiketoimintasuunnittelija Kristiina Martikainen p. 044 785 6823.

Tietoa työvoimakoulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saat ma-pe klo 9-16.15 valtakunnallisesta Koulutusneuvonnasta, numerosta 0295 020 702 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Lisätiedot