hoitotason ensihoito

Viranomaistoiminnan johtaminen 30 op

16.8.2024 00:00

Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkadun kampus

Esite

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu ensihoidon, poliisin ja pelastustoiminnan operatiivisen johtamisen tehtävissä toimiville, tai näihin tehtäviin pyrkiville ammattilaisille. Koulutus on suunnattu kaikille korkeakoulututkinnon suorittaneille ja myös vanhamuotoisen opistoasteen tutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneille. Hakijoilla tulee olla työkokemusta toimialalta vähintään 5 vuotta. Koulutus soveltuu myös akuuttisosiaalityötä tekeville sekä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstölle. Koulutukseen osallistuvia yhdistää työskentely ja päätöksenteko aikapaineen alaisena tilanteissa, joissa oma ja/tai asiakkaan terveys saattaa olla uhattuna.

Tavoite
Viranomaistoiminnan johtamisen koulutuksen (30 op) tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä johtamisesta ja rakentaa viranomaiskentän läpileikkaavaa yhteistyötä. Koulutus kehittää henkilöstöjohtamisen taitoja, antaa valmiuksia operatiiviseen johtamiseen ja tukee osallistujien itsensä johtamista. Koulutus vahvistaa opiskelijoiden psykologisia valmiuksia erilaisten tilanteiden kohtaamiseen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Koulutuksesta valmistuu asiantuntijoita, jotka kykenevät ratkaisemaan haastavia henkilöstöjohtamisen tilanteita, johtamaan aikapaineen alaisia operatiivisia tehtäviä ja kehittämään viranomaisyhteistyötä.

Sisältö

  • Viranomaistoiminnan arvoideologinen perusta 5 op
  • Tunne johtaminen, tuntematon johtaja 5 op
  • Johtaminen ja päätöksenteko paineen alla 10 op
  • Parhaat käytänteet viranomaisyhteistyön kehittämiseksi 5 op
  • Viranomaistoiminnan johtaminen suuronnettomuudessa 5 op

    Koulutus antaa pätevyyden ainakin ensihoidon kenttäjohtajan tehtäviin. Opinnot ovat ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisia. 

Toteutus
Koulutus koostuu kuukausittain toistuvista lähiopetusjaksoista (2-3 päivää) ja omatoimisesta opiskelusta. Lähiopetus sisältää teoriaopintoja, harjoituksia ja seminaareja. Koulutuksessa opiskelija koostaa ja reflektoi oppimaansa sekä jakaa tietoa kanssaopiskelijoilleen. Opintojaksoilla on vaihtuva vastuuopettaja. Koulutuksen päätoteuttajana toimii Savonia-ammattikorkeakoulu.

Opetusmenetelmät
Koulutuksessa hyödynnetään erilaisia opetusmenetelmiä, muun muassa teoriaopetusta, simulaatioita, ryhmätehtäviä, käytännön harjoitteita ja oppimispäiväkirjaa.

Ajankohta ja paikka
16.8.2024 - 18.5.2025
Savonia ammattikorkeakoulu, KPY Novapolis, Microkatu 1, Kuopio

Lähipäivät syksyllä 2024: 16.-18.8 (pe-su), 19.-21.9 (to-la), 14.-16.11 (to-la), 12.-13.12. (to-pe)

Kevään lähipäivien koulutuspaikkakunta ilmoitetaan myöhemmin
Lähipäivät keväällä 2025: 22.-24.1. (ke-pe), 27.-28.3. (to-pe), 16.-18.5. (pe-su)

Muutokset mahdollisia.

Kouluttajat

Marko Tolonen, lehtori, vastuukouluttaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
Simo Ekman, pelastuspäällikkö, Finavia Oyj / Helsinki-Vantaan lentoasema
Harri Gustafsberg, mielen taitoja ja henkisiä voimavaroja tutkiva, kehittävä ja valmentava filosofian tohtori
Kalle Hakamäki, operatiivinen palomestari, Keski-Suomen hyvinvointialue
Marko Kolula, ensihoidon kenttäjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue

Hinta
5500 euroa/osallistuja (alv 24 %)
Koulutuksen hinta laskutetaan neljässä yhtä suuressa erässä; syys- ja marraskuussa 2024 sekä helmi- ja huhtikuussa 2025.

Hakukelpoisuus
Opiskelijavalinnassa painotetaan erityisesti motivaatiota koulutuksen suorittamiseksi. Opiskelijoilta edellytetään riittävää kokemusta ja asiantuntijuutta omalta toimialalta. Hakijoilta edellytetään soveltuvaa alempaa ammattikorkeakoulututkintoa.

Koulutukseen hakeminen
Haku 31.3.2024 mennessä.
Hakijat kutsutaan Teams-haastatteluun viimeistään viikolla 17. 
Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viikolla 19. 
Koulutuspaikka tulee vahvistaa 13.5.2024 mennessä. 
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Lisätietoja
Hakemiseen liittyvät kysymykset:
Puh. 044 785 6420, taydennyskoulutus@savonia.fi,

Kurssisisältöön liittyvät kysymykset:
Marko Tolonen, puh. 044 785 6520, marko.tolonen@savonia.fi

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:   16.8.2024 00:00
Päättyy:   18.5.2025 23:59

Tapahtumapaikka

Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkadun kampus

Microkatu 1
70210 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu Jatkuva oppiminen, Sosiaali- ja terveysala

044 785 6420

taydennyskoulutus@savonia.fi